خرید پول های الکترونیک از ما : (لطفا” با دقت بخوانید .)  
 
 برای خرید ارزهای اینترنتی ابتدا به جدول حداقل خرید در پایین این صفحه حتما” توجه کرده و سپسمراحل خرید را که
شامل موارد :
 
 1 – محاسبه ی مبلغ معادل تومان 2- تکمیل فرم اطلاعات خرید 3- پیش فاکتور خرید 4 – پرداخت مبلغ معادل  با کلیک به عکس
 
زیر طی نمایید . 
  
 
 
* بخش جدول قیمت لحظه ای خرید پول های الکترونیک از ما و موجودی های سایت ارزهای الکترونیک هادی :
” بروز رسانی در  تاریخ : ۳۰ /۰۳ /۱۳۹۷  
نام ارز الکترونیک قیمت خرید ( تومان ) حداقل خرید و موجودی سایت
پرفکت مانی ( اتوماتیک ) 1 دلار پرفکت مانی = 7,234 تومان حداقل 5 $ *** موجودی : 1322.4 $
وب مانی ( اتوماتیک ) 1 دلار وب مانی = 7,339 تومان حداقل 5 $ *** موجودی : 1114.2 $
بیت کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد بیت کوین کامل = 50,341,088 تومان حداقل0.007 عدد *** موجودی 1.14 عدد
لایت کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد لایت کوین = 738,514 .تومان حداقل 0.051 عدد *** موجودی :5.45 عدد
دوژکوین ( اتوماتیک ) 1000 عدد دوژکوین = 22,782 تومان حداقل 3000 عدد *** موجودی : 928742 عدد
اتریوم ( اتوماتیک ) 1 عدد اتریوم = 4,002,700 تومان حداقل 0.051 عدد *** موجودی : 6.84 عدد
ریپل ( اتوماتیک ) 1 عدد ریپل = 4,993 تومان حداقل 68 عدد *** موجودی : 1354.5 عدد
دلار پاییر ( اتوماتیک ) 1 دلار پاییر = 7,244 تومان حداقل 20 $ *** موجودی : 1632.7 $
بیت کوین کش ( اتوماتیک ) 1 عدد بیت کوین کش 6,734,678 تومان حداقل 0.018 عدد *** موجودی : 2.45 عدد
دش کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد دش کوین =2,017,122 تومان حداقل 0.015 عدد *** موجودی : 4.54 عدد
زدکش ( اتوماتیک ) 1 عدد زدکش = 1,518,296 تومان حداقل 0.015 عدد *** موجودی :2.95 عدد
اتریوم کلاسیک ( اتوماتیک ) 1 عدد اتریوم کلاسیک = 117,724 تومان حداقل 0.051 عدد *** موجودی : 110.8 عدد
پیر کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد پیرکوین =14,238تومان حداقل 1.1 عدد *** موجودی : 168.5 عدد
دلار وکس کد ( اتوماتیک ) 1 دلار وکس کد = 7,498 تومان حداقل 5 $ *** موجودی : 254.1 $
دلار ادوکش ( اتوماتیک ) 1 دلار ادوکش = 7,498 تومان حداقل 5 $ *** موجودی : 316.4 $
روبل یاندکس مانی ( اتوماتیک ) 1 روبل یاندکس مانی = 148 تومان حداقل 100 روبل *** موجودی : 5289.34 روبل
روبل پاییر ( اتوماتیک ) 1 روبل پاییر = 145 تومان حداقل 100 روبل *** موجودی : 57149.66 روبل
بیت کوین گلد ( نیمه اتوماتیک ) 1 عدد بیت کوین گلد = 250,000 تومان حداقل عدد *** موجودی : 0 عدد
لیسک کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد لیسک کوین = 50,803 تومان حداقل عدد *** موجودی : 45.61 عدد
روبل وب مانی ( اتوماتیک ) 1 روبل وب مانی = 138 تومان حداقل 50 روبل *** موجودی : 8384.7 روبل
مونرو ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
نئو ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
ترون ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
انیم ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
ایوس ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
دلار وایرد پی ( نیمه اتوماتیک ) 1 دلار وایرد پی = 9,900 تومان حداقل 10 $ *** موجودی : 224.3 $

 

 اگر موجودی های ما کافی نمی باشد ، درخواست رزرو کنید ->>>